logo pfos1

wbzxxz tte nieuw grijs

Expertisecentrum PFAS

Het expertisecentrum PFAS is een initiatief van Witteveen+Bos en TTE Consultants. Aanleiding voor de oprichting waren de signalen uit de bodemmarkt dat PFAS (en gelieerde verbindingen, zoals PFOA) een probleemstof in het milieu zou zijn of kunnen worden. Ook waren er concrete marktvragen waaruit bleek dat het zowel vanuit onderzoekstechnische, saneringstechnische alsook beleidsmatig-juridische invalshoek een lastige categorie stoffen betreft.

Om goed te kunnen vaststellen hoe om te gaan met PFAS, PFOA en aanverwante ‘emerging contaminants’ is kennis en inzicht noodzakelijk. Om dat te realiseren hebben wij het initiatief genomen tot het expertisecentrum PFAS.

Volg ons ook op Twitter of LinkedIn